Fundacja Dzieciom

Darując potrzebującym cząstkę siebie, zyskujesz wielokrotnie więcej.

O fundacji onico


Fundację ONICO powołano w kwietniu 2016 roku.

Podejmujemy liczne działania charytatywne pomagając dzieciom potrzebującym pomocy. Niesiemy pomoc materialną, ale także działamy w zakresie edukacji, promując profilaktykę zdrowotną. Prowadzimy działania na rzecz pobudzenia aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci.

więcej

Komu
pomagamy?

Fundacja ONICO niesie pomoc zarówno odbiorcom indywidualnym, jak instytucjonalnym, stawiając zawsze na pierwszym miejscu dobro dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wspieramy:

  • Ubogie, chore i niepełnosprawne dzieci, ich rodziny i opiekunów prawnych
  • Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące, wspomagające lub organizujące działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, ubogim, pochodzącym z rodzin z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Domy dziecka i schroniska dla samotnych matek
  • Kobiety samotnie wychowujące dzieci
  • Szczególnie uzdolnionych uczniów.

Jak pomagamy?

  • Świadczymy bezpośrednią pomoc rzeczową i finansową
  • Prowadzimy kampanie społeczne, akcje szkoleniowe i informacyjne oraz imprezy charytatywne
  • Finansujemy stypendia
  • Organizujemy i finansujemy wyjazdy na kolonie i obozy oraz rehabilitacje
  • Organizujemy i finansujemy akcje dożywiania dzieci.

Działania


Fundacja ONICO prowadzi liczne działania charytatywne, przekazując pomoc finansową dla stowarzyszeń, fundacji, domów dziecka oraz osób indywidualnych. Prowadzimy także aktywny sponsoring inicjatyw kulturalnych, społecznych oraz sportowych.

więcej

Aktualności

Wszystkie aktualności
f1%

Przekazując 1% Fundacji ONICO: pomagasz potrzebującym dzieciom niosąc im pomoc materialną; wspierasz działania edukacyjne i profilaktykę zdrowotną; pobudzasz aktywność kulturalną, […]

20180202_094403

W naszej codziennej fundacyjnej działalności pomagamy potrzebującym dzieciom wspierając instytucje działające na ich rzecz. Tym razem postanowiliśmy zrobić wyjątek od […]

20.02.2019 Warszawa
Siatkowka
Plusliga 2018/2019
ONICO Warszawa - PGE Skra Belchatow
N/z Bartosz Kurek,
Foto Adam Starszynski / PressFocus

20.02.2019 Warsaw
Volleyball
Plusliga 2018/2019, polish top division
ONICO Warszawa - PGE Skra Belchatow
Bartosz Kurek,
Credit Adam Starszynski / PressFocus

Przygotowaliśmy akcję, której powodzenie zależało od zaangażowania kibiców drużyny ONICO WARSZAWA. Udało się!!! Zebraliśmy 770 pluszowych zabawek, które trafią do […]