Kontakt


ONICO S.A.

ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

T: + 48 22 497 10 38
F: + 48 22 497 10 39
E: office@onico.pl

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.

WŁADZE FUNDACJI ONICO

Prezes Zarządu Fundacji
Anna Przywecka-Turczyn

Rada Fundacji
Katarzyna Szczepańska
Marek Stanio
Piotr Sokołowski

FUNDACJA ONICO

ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

T: + 48 22 497 10 38
F: + 48 22 497 10 39
E: fundacja@onico.pl

REGON: 364234664
NIP: 7010568616
KRS: 0000612324