Wyprawka szkolna dla Domu Dziecka „Nad Jeziorem” od Fundacji ONICO, ONICO S.A., ONICO OIL S.A. i Most Wanted!

ONICO S.A., ONICO OIL S.A. i Most Wanted! wspólnymi siłami zebrali fundusze na wyprawkę szkolną dla 26 dzieci z Domu Dziecka „Nad Jeziorem” w Olsztynku.

Ekipy części firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ONICO (Onico S.A., Onico Oil, Onico Energia, Onico Bitumen i Most Wanted! Pracownicy) przeznaczyli pieniądze na wyprawkę szkolną dla podopiecznych jednego z domów dziecka. Dzieci dostały plecaki, przybory szkolne, wyposażono także świetlicę.